Komerčné práce

Firma, ktorá poskytuje produkty alebo služby potrebuje sa zviditeľniť. Nie len ako organizácia, ale aj to čo svojim zákazníkom poskytuje. Či už sú to plagáty, letáky, komernčé video spoty na báze sekundových TV reklám, alebo dlhšie propagačné video vhodné na DVD nosičoch, ktoré je možnosť si priamo púšťať v predajni na obrazovke. Spolupracujeme priamo s portálom mojanitra.sk, kde je možné všetky materiály priamo propagovať a zviditeľniť sa tak pred konkurenciou. 

FOTO

VIDEO